Allt om kunskapsproven för yrkeskunnande

yrkestrafiktillstånd taxiförarlegitimation ansökan
Ska du skiva kunskapsproven för yrkeskunnande? Vi går igenom vilka ämnen som kommer på provet, vilka poäng som krävs för att bli godkänd och smarta tips!

Den som är trafikansvarig måste vara yrkeskunnig inom det område verksamheten tillhör, och dessa områden är gods, buss eller taxi.

Anledning till att den trafikansvariga måste ha vissa kunskaper är för att kunna leda verksamhetens transportuppdrag på ett effektivt och säkert sätt. Dessutom måste du kunna styrka ditt yrkeskunnande genom godkänt resultat vid skriftliga prov som anordnas av Trafikverket.

Kunskapsproven består av två delprov, och du måste genomför delprov 1 innan du får göra delprov 2.

Du anmäler dig till provet via Trafikverkets bokningsportal.

Dessa ämnen kommer på provet

Proven berör breda ämnen som du behöver vara väl insatt i, och kunskapsområdena kan delas in i:

 1. Juridik
 2. Ekonomi
 3. Marknad
 4. Tekniska normer
 5. Trafiksäkerhet
Juridik

Inom området juridik måste du ha kunskaper om civilrätt, handelsrätt, socialrätt, skatterätt och arbetsmiljö. 

Civilrätt berör lagarna kring avtal, marknadsföring, konkurrens mellan företag och prisinformation mot kund.

Därefter behöver du ha en förståelse för handelsrätt. Detta omfattar hur bolagsbildning går till, hur du driver ett bolag och även vad konkurs innebär.

Utöver detta måste du veta socialrättens delar, såsom Socialförsäkringsbalken, LAS, Arbetstidslagen, föräldraledighet och reglerna kring semester.

Inom skatterätt kommer frågor om moms, inkomstskatt, sociala avgifter och fordonsskatt.

Slutligen behöver du kunskaper om arbetsmiljö, diskriminering och miljö.

brown wooden tool on white surface
Ekonomi

Dessutom behöver du ha kunskap både om kommersiell och ekonomisk ledning av ett företag samt hur du gör olika typer av beräkningar. Viktiga ämnen är finansiering, betalningssätt, kostnadsberäkning, budgetering, bokföring, resultat- och balansräkning samt nyckeltal.

Marknadstillträde

Marknadstillträde behandlar lagar, tillstånd och avtal som reglerar både den nationella vägtransporten men också den internationella.

Testa kursen gratis!

Testa gärna vår kurs YK Gods helt gratis! Läs ett teoriavsnitt, kolla igenom sammanfattningen och testa vad du kan med ett quiz. Tryck på knapparna för att testa respektive del. 

Teknik

Utöver detta innehåller provet frågor kring fordonskunskap och transport. Följaktligen är viktiga ämnen reglerna kring mått och vikt, registrering och besiktning, fordonsunderhåll, godshantering och transportslag samt farligt gods.

Trafiksäkerhet

Slutligen behöver du kunskaper kring körkortsbehörigheter, däckregler, kör- och vilotider, lastsäkring, trafikolyckor och första hjälpen.

Vi hjälper dig klara kunskapskravet.

Kursen YK Gods innehåller all teori du behöver för att klara kunskapsprovet inför ditt yrkestrafiktillstånd.  Med interaktiv information, övningsfrågor och övningsprov blir du väl förberedd.

Testa först, helt kostnadsfritt!

yrkeskunnande gods för yrkestrafiktillstånd gods

Så här går provet till

Examensprov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik består av två delprov:

 1. Delprov I är flervalsfrågor med 40 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng).
 2. Delprov II är fallstudier med 20 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng).

Provtiden är högst 120 minuter för varje delprov, och delprov I måste vara genomfört innan du får göra delprov II.

När du ska skriva ditt prov behöver du kunna styrka din identitet med en giltig id-handling, till exempel ditt svenska körkort. Utöver detta får du inte ta med dig något hjälpmedel till provet, utan de hjälpmedel som behövs finns i lokalen.

Du få besked om ditt resultat till din e-postadress direkt efter avslutat prov. Slutligen kommer ett examensbevis att skickas hem till dig när du är godkänd på examensprovet.

Poängkraven för att bli godkänd

För ett godkänt examensprov krävs att följande tre villkor är uppfyllda:

 • provresultatet ska vara minst 48 poäng (60 procent) totalt på båda delproven,
 • delprovsresultatet ska vara minst 20 poäng (50 procent) på varje delprov och
 • båda delproven ska vara avlagda inom en månad.
Exempel på underkänt prov

Detta är ett exempel på ett resultat där det totala resultat är över kravgränsen, men delprov 2 är underkänt. Därmed är det totala resultat underkänt.

ExamensprovetKravpoängDina poängMaxpoäng
Delprov I203840
Delprov II201840
Totalt485680
body of water

Kostnaden för kunskapsproven

Varje delprov för yrkeskunnande kostar 640 kronor, men efter klockan 18.00 och på helger kostar delproven 830 kronor. Trafikverket skickar en faktura efter proven är skrivna.

Undantag

I vissa fall kan Transportstyrelsen bevilja undantag från hela eller delar av examensprovet. Om du till exempel har ett bevis om högre utbildning eller teknisk utbildning finns det möjlighet att söka undantag från prov. Undantaget gäller bara för de ämnen som omfattas av beviset och som motsvarar kunskaper i alla ämnen under avsett avsnitt.

Undantag från hela examensprovet kan beviljas för personer som kan bevisa att de lett vägtransportföretag för gods- eller persontransporter.

Tips inför proven!

 • Planera din utbildning och prov i mycket i god tid.
 • Boka provet flera månader innan du vill göra provet, så ökar möjligheten att hitta en tid som passar dig.
 • Kom väl förberedd så ökar möjligheten att klara provet – chansa inte!

Alla frågor är med 3 eller 4 svarsalternativ. Ett metodiskt sätt att arbeta lönar sig. Försök först förstå frågan helt. Vad frågar dom efter? Finns det flikar med extra information?

Gå sedan igenom svarsalternativen. Vilka svar kan du utesluta direkt? Om frågan redan nu känns övermäktig kan det vara bra att markera den med en stjärna och därefter gå vidare och lösa andra, lättare frågor. Om du har en chansning kan du välja det alternativet och sen markera med en stjärna och fortsätta vidare.

När du sen svarat på alla frågor går du tillbaka och tittar på alla stjärnmarkerade frågor igen. Nu kanske du har fått nya perspektiv och hjälp av en annan snarlik fråga och du vet hur mycket tid du har kvar på provet.

Arbete på väg

Vilket APV-steg behöver du?

Arbete på väg, APV, är uppdelat i tre steg med olika kompetenskrav. Din arbetsroll och ansvar avgör vilken kompetens du behöver. I denna artikel går vi igenom vilket steg just du behöver.

Läs mer »
Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.