Introduktion
Att driva näringsverksamhet
Att ha anställda
Ekonomi
Yrkestrafik
Transport
Säkerhet
Avslutning

YK Taxi – Finans

Ekonomi är antagligen företagets viktigaste del eftersom företagets överlevnad är beroende utav en god ekonomi.

Företagsekonomi består av flera aspekter. Du har bland annat en skyldighet att kontinuerligt övervaka och rapportera företagets ekonomiska händelser samt följa de regler som styr marknaden. Samtidigt har du ett egenintresse att analysera din egna ekonomi för att kunna förbättra den.

All information och kunskap kan vara överväldigande och många väljer att ta stöd från exempelvis revisorer. Samtidigt finns det idag många kurser, bokföringsprogram och mallar som är till stor hjälp för nystartade företag.

Ekonomiska händelser

Under ditt räkenskapsår sker det flera händelser som dels är frivilliga men också flera obligatoriska.

Före räkenskapsåret gör du

 • kostnadskalkyl – för att veta vad du ska ta betalt för att dina tjänster ska gå runt
 • resultatbudget – med denna budget uppskattar du företagets resultat som sedan ligger till grund för dina preliminära skatteinbetalningar
 • likviditetsbudget – med denna budget uppskattar du hur stort kapitalbehov du kommer ha och om du kommer kunna täcka månadens utgifter 

Under räkenskapsåret ska du

 • bokföra – du måste systematiskt bokföra företagets ekonomiska händelser, och det är samtidigt ett bra sätt att övervaka företagets ekonomiska hälsa 
 • följa upp din budget – för att veta att ekonomin går som planerat måste du jämföra företagets resultat med din budget

Efter räkenskapsåret ska du

 • göra ett bokslut – räkenskapsårets alla händelser sammanställs i antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning
 • inkomstdeklarera – visar vilken skatt din verksamhet ska betala

Begrepp

Vanliga begrepp som är viktiga att hålla koll på är:

 • Inkomst – När ett företag säljer en vara eller tjänst uppstår en inkomst, till exempel när företaget fakturerar köparen så bokförs inkomsten. 
 • Utgift – När ett företag köper en vara eller tjänst uppstår en utgift, till exempel när företaget får en leverantörsfaktura från säljaren så bokförs utgiften. 
 • Inbetalning – När en kund faktiskt betalar för en vara eller tjänst så gör kunden en inbetalning till företaget, till exempel en Swish-betalning.
 • Utbetalning – När företaget faktiskt betalar för en vara eller tjänst så gör företaget en utbetalning, till exempel en kortbetalning.
 • Intäkt – En intäkt är en periodiserad inkomst, alltså  inkomster över en viss period.
 • Kostnad – Kostnad uppstår när du förbrukar resurser, till exempel när du förbrukar drivmedel. Ett fordons avskrivning är ett annat exempel på kostnad.
Exempel
 1. Du genomför en transport åt en kund och skickar fakturan för jobbet. Det har nu uppstått en inkomst.
 2. Innan transporten köpte du drivmedel och drivmedelsföretaget fakturerar dig i slutet på månaden. Fakturan räknas som en utgift.
 3. Drivmedlet du förbrukade under transporten är en kostnad.
 4. När kunden betalat fakturan uppstår det en inbetalning.
 5. När du  betalar fakturan för drivmedlet uppstår det en utbetalning.
 6. I slutet på månaden summerar du alla inkomster och får fram månadens intäkt.
Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.