Introduktion
Att driva näringsverksamhet
Att ha anställda
Ekonomi
Yrkestrafik
Transport
Säkerhet
Avslutning

YK Taxi – Faktura

En faktura är ett dokument i pappersform eller i elektronisk form som innehåller ett betalningskrav och som ställs ut från ett företag till ett annat företag eller till en privatperson. Den som vill ha betalt kallas borgenär och den som är skyldig pengar och som ska betala fakturan kallas gäldenär. Fakturorna ska numreras i kronologisk ordning eftersom de är verifikat i bokföringen som ligger till grund för redovisningen. Även i de fall då du enligt mervärdesskattelagen (1994:200) inte är skyldig att upprätta en faktura måste det finnas en verifikation för varje affärshändelse som underlag för din bokföring.

Fakturering vid momspliktig försäljning

Som huvudregel ska du som näringsidkare enligt mervärdesskattelagen fakturera vid momspliktig försäljning inom Sverige till juridiska personer och näringsidkare. Det finns också fall när du ska fakturera vid momsfria försäljningar och även fall då du ska fakturera om kunden är en privatperson. Det är en god idé att skicka dina fakturor så snart som möjligt, så att du kan få betalt och kunna betala dina egna fakturor i tid.

Krediter och faktureringsavgifter

Många företag använder sig av krediter. Det innebär att säljaren skickar en faktura med betalningsvillkoret exempelvis 30 dagar, vilket innebär att säljaren ger 30 dagars kredit. Kredittiden är antal dagar räknade från fakturadatum till fakturans förfallodag. För att ta betalt för de administrativa kostnaderna i samband med fakturering kan en faktureringsavgift tas ut. Det är dock endast tillåtet att ta ut en faktureringsavgift av kunden eller att själv betala en sådan avgift för de fakturor du ska betala om båda parter avtalat om det i förhand.

0
dagars kredit

Vad ska en faktura innehålla?

Enligt mervärdesskattelagen ska en faktura ska innehålla följande information:

 • datum då fakturan är utfärdad
 • fakturanummer (löpnummer)
 • säljarens och köparens namn och adress
 • säljarens momsregistreringsnummer och endast i vissa fall köparens momsregistreringsnummer
 • varornas eller tjänsternas art och omfattning
 • datum när varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes
 • har betalning gjorts i förskott eller löpande ska betalningsdatum finnas med om det kan fastställas och är ett annat datum än fakturadatumet
 • beskattningsunderlag för varje momssats eller undantag
 • enhetspris exklusive moms samt eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset
 • aktuell skattesats och momsbelopp om det inte är momsfri försäljning
 • när köpare ställer ut fakturan för säljarens räkning ska uppgiften “självfakturering” anges

En faktura bör även innehålla information om betalningsvillkor och dröjsmålsränta, varans leveransvillkor, säljarens betalningsuppgifter, samt information om att säljaren har godkännande för F-skatt. Dessutom gäller ytterligare krav på en fakturas innehåll för aktiebolag. För aktiebolag är det, förutom ovan uppräknade uppgifter, även obligatoriskt att ange bolagets namn och organisationsnummer samt uppgift om i vilket kommun bolaget har sitt säte.

Nedan hittar du ett exempel på hur en faktura kan se ut.

Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.