Introduktion
Att driva näringsverksamhet
Att ha anställda
Ekonomi
Yrkestrafik
Transport
Säkerhet
Avslutning

YK Taxi – Rörelsekapital

För att kunna betala företagets utbetalningar när inbetalningarna inte räcker till måste det alltid finnas en tillräckligt stor reserv, även känd som rörelsekapital. Med tiden bör behovet av finansierat rörelsekapital minska när företagets omsättningstillgångar växer.

Checkkredit

En checkkredit är i regel bunden till ett företagskonto och gör det möjligt att låna pengar löpande upp till ett visst gränsbelopp, ofta kallad limit. Många företag använder sig av checkkrediter för att finansiera sitt rörelsekapital.

Du nyttjar krediten när du själv inte har tillräckligt med likvida medel, och betalar i efterskott. Normalt så behöver du sätta upp en säkerhet för att få krediten.

En stor fördel med checkkredit kontra ett vanligt företagslån är att du endast behöver betala ränta på det belopp du faktiskt använder. För en checkkredit betalar man dels dispositionsränta och kontraktsränta (en årlig procentuell avgift på det hela kreditbeloppet).

Leverantörskredit

De flesta leverantörer ger kredit på sina produkter och tjänster. Att ha 30 dagar på sig att betala en faktura är ett exempel på leverantörskredit.

laptop computer on glass-top table

Factoring

Factoring är en typ av tjänst som erbjuds av finansbolag eller banker. Enkelt uttryckt innebär factoring att ett företag säljer eller belånar sina fakturor. Detta görs genom ett finansföretag eller en bank som erbjuder factoringtjänster.

Bankgaranti

En form av borgen som en bank ställer för en persons eller ett företags kredit gentemot tredje person. Bankgarantin har en mycket viktig betydelse vid utlandsaffärer och upplåning utomlands. Ungefär som lånelöfte.

Remburs

Remburs är en betalningsform som anses vara den säkraste i internationell handel. Den används som en garanti, oftast från köparens bank, att säljaren kommer att få betalt för affären. Den innebär nämligen att även om köparen skulle vara oförmögen att betala så är säljaren garanterad den överenskomna summan av banken så länge övriga krav för affären är uppfyllda.

När köparens bank betalar säljaren så överlämnar banken säljarens dokument till köparen som kan hämta ut varorna från hamnen eller flygplatsen. Köparens bank kräver också rembursbeloppet som man har betalat ut till säljaren.

Hyra

Att hyra istället för att leasa passar bra om man bara behöver utrustningen eller fordonet under en kortare tid. Man kan sammanfatta det så här: Vill du kunna uppdatera utrustningen kontinuerligt ska du välja att hyra den. Är planen istället att på sikt behålla utrustningen ska du välja leasing.

Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.