Introduktion
Att driva näringsverksamhet
Att ha anställda
Ekonomi
Yrkestrafik
Transport
Säkerhet
Avslutning

YK Taxi – Kundregister

Ett kundregister används för att samla information om kunder. Det kan handla om mejladresser, telefonnummer, intressen och åldrar. Kundregister kan till exempel skapas direkt i faktureringsprogrammet, i Excel eller köpas som färdiga datorsystem.

Kundregister används inom i stort sett alla branscher och är ett effektivt steg i marknadsföringen. Genom att samla in information om personer och kundföretag kan verksamheter enkelt hitta sin målgrupp och anpassa sina tjänster utifrån de uppgifter som finns i kundregistret. 

GDPR

Denna europeiska förordning ersatte dataskyddsdirektivet samt de nationella lagar som hade införlivat detta direktiv, till exempel personuppgiftslagen (PUL) i Sverige.

Dataskyddsförordningen innehåller en rad bestämmelser gällande behandlingen av personuppgifter. En grundläggande princip är att personuppgifter endast får behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.

Grundstommen – de 7 grundprinciperna

 • Man får bara behandla personuppgifter om man uppfyller kraven i lagen.
 • Man får bara samla in personuppgifter för ett angivet syfte.
 • Man får bara samla in de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla syftet.
 • Har man personuppgifter måste man hålla dem korrekta och uppdaterade.
 • När syftet är uppnått ska uppgifterna tas bort.
 • Personuppgifter ska förvaras säkert så de inte ändras eller stjäls.
 • Man ska kunna bevisa att man uppfyller alla dessa krav.

I dataskyddsförordningen skiljer man på personuppgifter och känsliga personuppgifter. De sistnämnda kräver ytterligare restriktioner för att säkerställa ett skydd till individen.

Exempel på känsliga personuppgifter är:

 • ras/etniska ursprung,
 • politisk och religiös tillhörighet,
 • sexuell läggning,
 • facklig tillhörighet,
 • medlemskap i ideella organisationer/föreningar,
 • uppgifter om hälsotillstånd.

Datainspektionen kan besluta att ett företag som inte följer reglerna i förordningen ska betala en administrativ sanktionsavgift, vilket är en form av böter. Sanktionsavgiften kan vara upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av den globala årsomsättningen.

Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.