Ursäkta röran medan vi bygger om hemsidan!

vi har bytt namn ->

Hej.

Vi är Dulo.

Sedan 2021 har Dulo erbjudit digitala utbildningar för privatpersoner, företag, föreningar och offentliga verksamheter.

Vi strävar efter att vara en heltäckande utbildningsplattform för svensk yrkestrafik, genom att förmedla information och kompetens kring svenska trafiktillstånd för vägtransport.

Transportbranschen är en väldigt reglerad bransch och det krävs tillstånd för de flesta typer av transporter inom yrkestrafik. Utöver detta kan det vara svårt att veta om just du behöver ett trafiktillstånd för din verksamhet, och samtidigt ligger ansvaret på dig som företagare att känna till reglerna. Läs gärna våra artiklar eller kontakta oss så kan vi hjälpa er!

Våra yrkesutbildningar är digitala och genomförs i ditt egna tempo. Dessutom anser vi att distansutbildningar ger mer frihet och låter dig som elev forma din egna studieteknik. Av denna anledning uppdaterar vi ständigt både kurser och hemsidan för att kontinuerligt förbättra din upplevelse.

Vi började som flyttfirman Flyttkarl.

Dulo startades av Thomas och Karl 2020, mitt under pandemin Covid-19. Vi drev då flyttfirman Flyttkarl och det var under dess uppstart vi upptäckte bristen på en modern utbildningsplatform inom yrkestrafik. Tillsammans och med hjälp av andra har vi skapat flera viktiga kurser och kursutbudet ökar kontinuerligt.

Vi vill skapa en modern och digital utbildningsplattform där du som företagare enkelt kan gå kravutbildningar eller förbereda dig inför kompetensprov. Med våra distanskurser kan du plugga när du vill och var du vill, och tack vare självstudier kan vi hålla väldigt konkurrenskraftiga priser.

Flyttkarl
trafikansvarig konsult lastbil

Fokus på yrkestrafik

Yrkestrafiktillstånd är ett krav för att ens få bedriva verksamhet inom transport och logistik, oavsett om det är med lastbil eller taxi. Av denna anledning är tillstånd inom yrkestrafik kärnan i vår verksamhet.

Vi vill underlätta processen för dig som företagare genom att erbjuda heltäckande digitala distansutbildningar. Detta innebär säkra betalningsalternativ, omedelbar tillgång till kursen och lättillgänglig kundsupport för att ge dig en smidig upplevelse.

Om du ska skriva kunskapsprov för trafiktillstånd eller taxiförarlegitimation har vi marknadens bästa utbildningar. Dessutom har vi information om de olika tillstånden, deras krav och hur ansökningen går till. Med detta sagt uppmuntrar vi dig att läsa våra artiklar för att få fördjupad förståelse om tillstånden som finns inom yrkestrafik.

Vanliga frågor

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna kring yrkestrafiktillstånd och Dulos plattform.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du inte får svar på din fråga.

Om Dulo

Dulo är platsen för dig som behöver utbilda dig inför ett tillstånd. Vi har även ett nätverk av konsulter som har skrivit godkända prov hos Trafikverket och kan stå som trafikansvarig för ditt företag.

Du får tillgång till kursen direkt efter ditt köp. Du kommer alltså igång på bara några minuter!

Våra kurser består av teori, övningsfrågor och övningsprov. Teorin innehåller räkneexempel och ibland kortare informationsfilmer.

Oftast har du tillgång till kursen i tre månader, vilket räcker i de allra flesta fallen. Om du skulle behöva mer tid kan du alltid kontakta oss för en förlängning.

Om yrkestrafiktillstånd gods

Yrkesmässig trafik innebär att du tar betalt för att transportera gods eller personer på väg. Exempel på yrkesmässig trafik är åkerier, flyttfirmor, budfirmor, taxi m.m.

Ett yrkestrafiktillstånd är ett tillstånd som utfärdas av Transportstyrelsen och som ger dig rätt att bedriva yrkesmässig trafik i Sverige. Trafiktillstånd ges ut för gods, buss och taxi.

Ett företag som vill transportera gods eller personer mot betalning behöver ett yrkestrafiktillstånd. Om du vill arbeta som taxiförare behöver du en taxiförarlegitimation. Om du vill transportera gods eller personer med buss eller lastbil behöver du ha yrkesförarkompetens.

Du som transporterar någonting mot betalning behöver ett trafiktillstånd för gods. Exempel på branscher som behöver tillstånd är åkerier, flyttfirmor, bud och hantverkare.

För att få ett trafiktillstånd behöver du uppfylla kraven för yrkeskunnande, fast etablering, gott anseende och ekonomiska resurser. 

Du ansöker hos Transportstyrelsen, antingen via deras e-tjänst eller med blankett.

Det kostar 8 100 kr att ansöka om ett yrkestrafiktillstånd. En tillsynsavgift tillkommer årligen på 1 600 kr. Avgiften måste vara betald innan Transportstyrelsen kommer påbörja din handläggning.

Ja. Det kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år.

En kopia av konsultavtalet där det framgår att trafikansvarig ansvarar för: fordonsunderhåll, grundläggande räkenskaper, transportplanering, säkerhetsrutiner samt kontroll av transportavtal.

Ett yrkestrafiktillstånd gäller tillsvidare, men det kan återkallas av transportstyrelsen om de anser att företaget inte längre lever upp till kraven.

Tiden kan variera beroende på antal sökande men räkna med 4-8 veckor.

Yrkestrafiktillstånd och trafiktillstånd betyder samma sak. Yrkestrafiktillstånd är den formella benämningen.

Det kan ta 1-3 månader. Transportstyrelsen startar handläggningen av ärendet inom fem till sju veckor från betaldatum, därefter tar själva handläggningen några veckor.

För att kunna vara trafikansvarig behöver du ha klarat Trafikverkets kunskapsprov, anses vara lämplig och ha en anknytning till företaget.

Om ett företag transporterar gods på väg för annans räkning måste företaget ansöka om trafiktillstånd för gods. Detta gäller oavsett om det finns vinstsyfte eller inte.

Om transporten inte sker mot betalning klassas den inte som yrkestrafik. Detta kan exempelvis vara när en konsult kör firmabilen för att ta sig ut till en kund.

Det är olagligt att köra utan trafiktillstånd. Om du blir påkommen av polisen kan du få böter och även fängelse upp till ett år om det är tillräckligt allvarligt.

Om du bedriver yrkesmässig trafik behöver du ett trafiktillstånd för de flesta fordon, bland annat personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon såväl som traktorer.

I e-tjänsten “Kontrollera trafiktillstånd” kan du kontrollera om företaget har ett yrkestrafiktillstånd genom att skriva in företagets organisationsnummer.

Ett gemenskapstillstånd behövs om du vill genomföra internationella transporter inom EU/EES. Ansökan sker till Transportstyrelsen och giltighetstiden för tillståndet är 10 år.

Nej, du kan inte låna ett trafiktillstånd av någon annan eftersom tillståndet är knutet till företaget. 

Alla fordon som står på samma tillstånd ska ingå i samma verksamhet. Det är inte tillåtet att hyra in sig på någon annans tillstånd.

Den som är trafikansvarig ska fortlöpande se till att alla fordon uppfyller kraven, att personalen följer de regler som finns och att transportverksamheten utförs i enlighet med lagen.

Tillståndet är kopplat till ett specifikt företag och kan varken lånas ut eller överlåtas.

Ja, du kan vara trafikansvarig i upp till fyra företag eller 50 fordon.

Tillståndet kan dras tillbaka om företagets fordon har brutit med trafikreglerna vid upprepade tillfällen, om de ekonomiska resurserna inte är tillräckliga eller om den som är trafikansvarig inte längre anses lämplig.

Frågor om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.

Om yrkestrafiktillstånd taxi

Yrkesmässig trafik innebär att du tar betalt för att transportera gods eller personer på väg. Exempel på yrkesmässig trafik är åkerier, flyttfirmor, budfirmor, taxi m.m.

Ett yrkestrafiktillstånd är ett tillstånd som utfärdas av Transportstyrelsen och som ger dig rätt att bedriva yrkesmässig trafik i Sverige. Trafiktillstånd ges ut för gods, buss och taxi.

Ett företag som vill transportera gods eller personer mot betalning behöver ett yrkestrafiktillstånd. Om du vill arbeta som taxiförare behöver du en taxiförarlegitimation. Om du vill transportera gods eller personer med buss eller lastbil behöver du ha yrkesförarkompetens.

För att få ett trafiktillstånd behöver du uppfylla kraven för yrkeskunnande, fast etablering, gott anseende och ekonomiska resurser. 

Du ansöker hos Transportstyrelsen, antingen via deras e-tjänst eller med blankett.

Det kostar 8 100 kr att ansöka om ett yrkestrafiktillstånd. En tillsynsavgift tillkommer årligen på 1 600 kr. Avgiften måste vara betald innan Transportstyrelsen kommer påbörja din handläggning.

Ja. Det kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år.

Ett taxitrafiktillstånd gäller tillsvidare, men det kan återkallas av transportstyrelsen om de anser att företaget inte längre lever upp till kraven.

Tiden kan variera beroende på antal sökande men räkna med 4-8 veckor.

Yrkestrafiktillstånd och trafiktillstånd betyder samma sak. Yrkestrafiktillstånd är den formella benämningen.

Det kan ta 1-3 månader. Transportstyrelsen startar handläggningen av ärendet inom fem till sju veckor från betaldatum, därefter tar själva handläggningen några veckor.

För att kunna vara trafikansvarig behöver du ha klarat Trafikverkets kunskapsprov, anses vara lämplig och ha en anknytning till företaget.

Om ett företag transporterar gods på väg för annans räkning måste företaget ansöka om trafiktillstånd för gods. Detta gäller oavsett om det finns vinstsyfte eller inte.

Det är olagligt att köra utan trafiktillstånd. Om du blir påkommen av polisen kan du få böter och även fängelse upp till ett år om det är tillräckligt allvarligt.

I e-tjänsten “Kontrollera trafiktillstånd” kan du kontrollera om företaget har ett yrkestrafiktillstånd genom att skriva in företagets organisationsnummer.

Nej, du kan inte låna ett trafiktillstånd av någon annan eftersom tillståndet är knutet till företaget. 

Alla fordon som står på samma tillstånd ska ingå i samma verksamhet. Det är inte tillåtet att hyra in sig på någon annans tillstånd.

Den som bedriver taxitrafik ansvarar bland annat för: företagets fordon, dina anställdas arbetsförhållanden, företagets juridiska agerande och företagets affärsmässiga ledning.

Tillståndet är kopplat till ett specifikt företag och kan varken lånas ut eller överlåtas.

Tillståndet kan dras tillbaka om företagets fordon har brutit med trafikreglerna vid upprepade tillfällen, om de ekonomiska resurserna inte är tillräckliga eller om den som är trafikansvarig inte längre anses lämplig.

Frågor om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.

I aktiebolag kan företagets VD vara det om det finns en sådan; annars en styrelseledamot som utsetts av bolaget.

Du måste ha ett kapital på minst 100 000 kr för en taxibil och ytterligare 50 000 kr för varje extra taxibil när du ansöker om trafiktillståndet.

Om taxiförarlegitimation

För att få taxiförarlegitimation behöver du: vara minst 21 år gammal, haft körkort med behörighet B i minst två år, uppfylla de medicinska kraven och ha klarat Trafikverkets kunskapsprov och körprov.

Räkna med 1-3 månader från att du påbörjar din utbildning.

Ja, du måste alltid ha taxiförarlegitimation för att köra taxi.

Delprov 1: Kartläsning anses ofta som det lättaste provet. Det svåraste provet är delprov 3: Lagstiftning där endast 30% blir godkända.

Det kostar ca 5 000 kr.

Medellönen för taxiförare är 24 500 kr.

Om du går vår onlinekurs rekommenderar vi att du lägger 2-4 veckor på att plugga inför kunskapsproven.

Om Arbete på Väg (APV)

Kursen riktar sig till alla som ska arbeta på en vägarbetsplats och utgår från Trafikverkets krav på kompetens enligt Trafikverkets tekniska krav (TRVK Apv).

Syftet med utbildningen är att efter avslutad kurs dels nå upp till ställda kompetenskrav men framförallt att lära sig arbeta på ett säkert sätt. Under kursen går vi igenom risksituationer som kan uppkomma vid vägarbete och hur vi kan minimera dessa risker på bästa sätt. Kursen redogör även de olika rollerna på arbetsplatsen och vilket ansvar man har som arbetstagare, arbetsgivare, beställare och utförare.

Efter genomförd utbildning får du ett kompetensintyg på din nyvunna kunskap.

Det finns ingen giltighetstid satt utan det är arbetsgivaren och byggarbetsmiljösamordnaren (även kallad BAS-U) som ansvarar för att personalen har rätt kompetens.

APV-kurserna är uppdelade i tre steg. På Trafika har vi utbildningar för det första steget. 

Arbete på väg – Steg 1.1All personal ska inneha följande allmänna grundkompetens:

  • Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav.
  • Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas.
  • Förstå samband mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

Arbete på väg – Steg 1.2: Kompetenskrav för vissa förare av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Ger behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Personal med kompetens enligt Steg 1.2, får markplacera vägmärken och vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompetens enligt Steg 2.2. Steg 1.1 -1.2 och 1.3 genomförs som en kombinationsutbildning.

Arbete på väg Steg 1.3Grundkompetens för att få utföra Vägarbete eller liknande arbeten. Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer:

  • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken, lägga kantsten.
  • Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav.
  • Utför projekterings- eller servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken, utföra renhållning etc.

Ja. Trafikverket ställer inga krav på hur du får till dig en viss kunskap. De ställer endast krav på vilken kunskap du ska ha. Med vår webbaserade utbildning kan du plugga i egen takt vart du än befinner dig, med din mobil, surfplatta eller dator.

Om Farligt Gods (ADR)​​

Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används. Alla dessa ämnen är indelade i olika klasser beroende på deras specifika kännetecken och därmed farlighet.

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor.

MSB skriver: Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vartannat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år. Den återkommande utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren.

Kundtjänst

Undrar du något? Du kan skriva till oss via chattfunktionen, formuläret eller direkt till vår e-post.

E-post: hej@dulo.se

Skriv en rad

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan.

Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.