Taxiförarlegitimation: All viktig information du behöver veta [2022]

taxiförarlegitimation stockholm
Undrar du vad som krävs för att skaffa en taxiförarlegitimation? Vi går igenom kraven, kostnaden, väntetiden och hur processen går till.

Alla som kör taxi behöver en taxiförarlegitimation

Alla taxiförare i Sverige måste ha en taxiförarlegitimation (TFL) (även kallat taxikort och taxilicens) och processen påminner om när du tar körkort. Transportstyrelsen är den myndighet som utfärdar taxikortet men det är Trafikverket som examinerar dig.

Både Transportstyrelsen och Trafikverket ställer krav på dig innan du kan ansöka om taxikortet, och vi går igenom allt du veta i denna artikel.

yrkestrafiktillstånd taxi förare

Taxiförarlegitimationen är viktig

Taxiförarlegitimationen är det viktigaste momentet för dig som vill jobba som taxiförare. Att köra taxi utan taxilegitimation är olagligt och kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år. Arbetsgivare och andra samarbetspartners kräver att du kan styrka din taxiförarlegitimation innan anställning påbörjas.

De två största faktorerna som påverkar ansökningens längd är väntetiden på kunskapsproven och Transportstyrelsens handläggningstid av själva ansökan. Även med god framförhållning och få hinder tar det i regel flera månader innan taxilegitimationen är godkänd.

Läs vidare för att lära dig mer om kraven för taxiförarlegitimationen!

Ansökningsavgiften är största kostnaden

Runt 15 % av alla ansökningar avvisas, oftast på grund av att ett av kraven för taxilicensen inte är helt uppfyllt. Du får då möjlighet att komplettera din ansökan inom en given tidsram.

2018
Antal ansökningar: 3 732 st 100%
Antal godkända tillstånd: 3 124 st 84%

Myndigheternas information kan vara svår att tyda och ansvaret ligger på dig som taxiförare att ta reda på vad som gäller.

Vissa väljer att köra taxi utan taxilegitimationen, men då med risken att förlora sitt körkort, få böter eller till och med fängelsestraff. Taxilicensen är oerhört viktig!

Stockholm yrkestrafiktillstånd gods

Avgifter

0 kr
ansökningsavgift

Ansökningsavgiften måste vara betald innan Transportstyrelsen påbörjar  handläggningen av ditt ärende. Denna avgift betalas endast en gång.

0 kr
tillverkning

Varje gång taxikortet tillverkas måste du betala en avgift. Det gäller bland annat om du tappar bort din taxiförarlegitimation eller om den går sönder.

0 veckor
handläggningstid

Transportstyrelsens kötid varierar mellan 2-3 veckor innan ditt ärende handläggs.

taxiförarlegitimation stockholm

Transportstyrelsen ställer dessa krav när du ska ansöka om din taxiförarlegitimation

Reglerna om taxiförarlegitimation finns för att se till att passagerarna ska kunna resa tryggt och säkert. Därför måste en taxiförare ha både teoretiska och praktiska kunskaper gällande taxiyrket.  Läs kraven i sin helhet här.

Du behöver uppfylla dessa krav för att kunna få en taxiförarlegitimation:

🧑Du ska vara minst 21 år gammal
🚗Du har haft körkort för personbil i minst 2 år
🩺Du ska uppfylla de medicinska kraven
🎓Du ska ha blivit godkänd på två teoretiska prov och ett praktiskt körprov hos Trafikverket

Taxiförarlegitimationer ska förnyas vart tionde år. Du hittar giltighetstiden på framsidan av taxikortet. Taxilegitimationen ska också förnyas om någon uppgift ändrats, till exempel om du byter namn.

Du måste skriva 2 teoretiska prov hos Trafikverket

Innan du kan ansöka om taxiförarlegitimation så måste du klara Trafikverkets prov. Kunskapsdelen består av två delprov som berör olika områden.

Det finns inget krav på att du ska gå en utbildning innan du skriver proven, men i praktiken är det nödvändigt eftersom proven är såpass omfattande. Vår kurs Taxiförarlegitimation innehåller all nödvändig teori samt övningsprov och frågor. 

Detta är Trafikverkets kunskapskrav

Kunskapskraven omfattar dessa områden:
🗺 Navigering
🦺 Säkerhet och beteende
⚖ Lagstiftning

Dessa kunskapsområden är fördelade på två delprov.

Delprov 1

Delprov 1 består av 70 frågor. Dessa frågor berör Säkerhet och beteende samt Navigering. Provtiden är högst 50 minuter.

 • Du ska känna till olika hjälpmedel att planera färden med karta, GPS.
 • Du ska kunna använda hjälpmedel för att planera färden så att resan blir effektiv.
 • Körekonomi, körsätt och förebyggande underhåll med mera.
 • Hur olika fordon påverkar miljön.
 • Säkerhet, vilket ansvar du har för att det blir en trygg, säker och bekväm resa.
 • Bemötande, du ska vara serviceinriktad samt förstå och respektera olika människors förutsättningar och behov.
 • Sjukdomar och andra funktionsnedsättningar, så att du kan se till att alla upplever resan som trygg och säker.
 • Riskerna i arbetet som taxiförare.
 • Fordonskännedom, till exempel fordonsunderhåll, felsökning så att du kan följa fordonsbestämmelser. Ett exempel kan vara belysningskrav.
Delprov 2

Delprov 2 består av 50 frågor. Dessa frågor berör Lagstiftning. Provtiden är högst 50 minuter.

 • Du ska ha kunskap om de regler som gäller för taxitrafik och vad som kan hända vid brott mot dem.
 • Du ska ha mycket goda kunskaper om trafikregler och vägmärken.

Samtliga delprov för taxitrafik måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

Godkända prov i yrkeskompetens får inte vara äldre än tre år vid ansökan.
Godkänt körprov för taxiförarlegitimation får inte vara äldre än ett år vid ansökan.

Lagstiftning är det svåraste kunskapsområdet

Statistik från de äldre delproven (tre delar) visar att lagstiftning var det svåraste teoretiska delprovet. Andel godkända prov för taxiförarlegitimation 2019:

Delprov 1: Kartläsning
Antal godkända: 4 124 st 70.5%
Delprov 2: Säkerhet och beteende
4 044 st 44.8%
Delprov 3: Lagstiftning
3 891 st 33.4%
Körprov
3 423 st 31.6%
eyeglasses on book beside laptop

Provavgifter

0 kr
dagtid

Delproven kostar 325 kr vardera om de skrivs under dagtid.

0 kr
kvällstid

Kvällar efter kl 1800 samt helger kostar varje delprov 400 kr.

0 veckor
väntetid

Väntetiden på provtillfällen är ofta lång, speciellt i storstäderna. Du kan anmäla dig till båda proven samtidigt.

Med vår kurs Taxiförarlegitimation klarar du kunskapsprovet.

Kursen Taxiförarlegitimation innehåller all teori du behöver för att klara kunskapsprovet inför ditt taxileg.  Med interaktiv information, övningsfrågor och övningsprov blir du väl förberedd.

Få tillgång till:
💻 Heltäckande teori
❓ 1000+ övningsfrågor
💭 Quiz på samtliga delar
✍ Övningsprov som liknar Trafikverkets

Körprovet innehåller 4 viktiga områden

Körprovet för din taxilicens genomförs också via Trafikverket och där ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken på ett trafiksäkert sätt. Du ska kunna köra med gott omdöme och på det passagerarvänliga sätt som krävs av en taxiförare.

Körprovet går ut på följande:

Fordonskontroll

Provet inleds med att du utför kontroll av bilen. Du ska kunna kontrollera funktioner och upptäcka fel och brister.

Passagerares säkerhet

Du ska kunna visa vad du gör för att passagerarna ska färdas så säkert som möjligt i bilen.

Körning i landsvägs- och gatutrafik

Körningen ska vara minst 35 minuter och omfatta körning mot ett angivet mål och med en angiven färdväg. Du ska visa din förmåga att köra fordonet på ett trafiksäkert sätt och att använda din erfarenhet och ditt omdöme.

Du ska även visa att du kan köra ekonomiskt och miljövänligt. Du ska tillämpa trafikreglerna med god uppmärksamhet, anpassa hastigheten och placera bilen rätt på vägen.

Sinnesnärvaro och omdömesförmåga

Du ska ha god sinnesnärvaro och omdömesförmåga, särskilt i komplicerade trafiksituationer, vid vändning på väg och i risksituationer.

Fordonet som används vid körprovet för taxiförarlegitimation ska vara utrustat med en lätt åtkomlig bromspedal eller motsvarande, som förarprövaren i framsätet bredvid kan använda. Läs mer om fordon för körprov.

Godkänt körprov för taxiförarlegitimation får inte vara äldre än ett år vid ansökan.

taxiförarlegitimation stockholm

Avgifter

0 kr
dagtid

Körprovet kostar 800 kr om det genomförs under dagtid.

0 kr
kvällstid

Kvällar efter kl 1800 samt helger kostar körprovet 1040 kr.

0 veckor
väntetid

Väntetiden på provtillfällen är ofta lång, speciellt i storstäderna.

Med vår kurs Taxiförarlegitimation klarar du kunskapsprovet.

Kursen Taxiförarlegitimation innehåller all teori du behöver för att klara kunskapsprovet inför ditt taxileg.  Med interaktiv information, övningsfrågor och övningsprov blir du väl förberedd.

Få tillgång till:
💻 Heltäckande teori
❓ 1000+ övningsfrågor
💭 Quiz på samtliga delar
✍ Övningsprov som liknar Trafikverkets

Vägen till Taxiförarlegitimationen
[Steg för steg]

Godkänd taxiförarlegitimation! 🎉

Totalt tid: ca. 4 månader
Total kostnad: ca. 5 000 kr

Sammanfattning

Det är nu äntligen dags att ansöka om ditt taxileg! Vi upprepar alla moment som måste vara färdiga innan ansökan kan skickas in:

 • Du har haft körkort för personbil i minst två år
 • Du har klarat alla kunskapsprov och körprovet
 • Du har genomfört en läkarundersökning
 • Du är beredd att betala ansökningsavgiften så fort den skickas in

Det enklaste och smidigaste sättet att ansöka om en taxiförarlegitimation är på Transportstyrelsens hemsida. Du ansöker via Transportstyrelsens e-tjänst.

Blanketter

Vanliga frågor

För att få taxiförarlegitimation behöver du: vara minst 21 år gammal, haft körkort med behörighet B i minst två år, uppfylla de medicinska kraven och ha klarat Trafikverkets kunskapsprov och körprov.

Räkna med 1-3 månader från att du påbörjar din utbildning.

Ja, du måste alltid ha taxiförarlegitimation för att köra taxi.

Delprov 1: Kartläsning anses ofta som det lättaste provet. Det svåraste provet är delprov 3: Lagstiftning där endast 30% blir godkända.

Det kostar ca 5 000 kr.

Medellönen för taxiförare är 24 500 kr.

Om du går vår onlinekurs rekommenderar vi att du lägger 2-4 veckor på att plugga inför kunskapsproven.

Med vår kurs Taxiförarlegitimation klarar du kunskapsprovet.

Kursen Taxiförarlegitimation innehåller all teori du behöver för att klara kunskapsprovet inför ditt taxileg.  Med interaktiv information, övningsfrågor och övningsprov blir du väl förberedd.

Få tillgång till:
💻 Heltäckande teori
❓ 1000+ övningsfrågor
💭 Quiz på samtliga delar
✍ Övningsprov som liknar Trafikverkets

Arbete på väg

Vilket APV-steg behöver du?

Arbete på väg, APV, är uppdelat i tre steg med olika kompetenskrav. Din arbetsroll och ansvar avgör vilken kompetens du behöver. I denna artikel går vi igenom vilket steg just du behöver.

Läs mer »
Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.