Vem behöver ADR 1.3?

adr 1.3 dunkar blå gul
ADR 1.3 är en förenklad variant av den fullvärdiga ADR-utbildningen och kan behövas av dig som jobbar inom transport. I denna artikel går vi igenom vem som behöver ADR 1.3.

Om du ska transportera farligt gods eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du ha genomfört utbildning inom farligt gods. All personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha den så kallade ADR 1.3-utbildningen. Läs mer om vår ADR-1.3.

Syftet med ADR 1.3 – utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler de måste tillämpa. Du kan läsa mer på MSB:s hemsida.

Utbildningens innehåll

ADR 1.3 – utbildningen ska bestå av tre delar: 

 1. Allmän utbildning
 2. Funktionsspecifik utbildning
 3. Säkerhetsutbildning

Om du ska transportera radioaktiva ämnen, klass 7, måste även en särskild del om detta ingå.

Allmän utbildining
Denna del går igenom vilka bestämmelser som finns för farligt gods och vad villkor inom dessa innebär. 

Funktionsspecifik utbildning
Denna del ger en detaljerad insikt om de bestämmelser som reglerar de arbetsuppgifter personalen har. Denna del beror alltså på vad personalen har för roller kopplad till farligt gods.

Säkerhetsutbildning
Denna del utbildar personalen om de risker och faror som farligt gods kan medföra. Delen är anpassad efter de risker som finns transport av farligt gods och dess lastning och lossning.

adr 1.3 dunkar blå gul

Exempel på roller som behöver ADR 1.3

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som

 • klassificerar farligt gods,
 • utfärdar transportdokument,
 • förpackar farligt gods,
 • lastar,
 • lossar
 • övrig personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Dokumentation

Arbetsgivaren ska ha detaljerad information om all utbildning inom farligt gods som den anställda har genomfört, inklusive repetitionsutbildning. Dokumentationen ska arkiveras av arbetsgivaren i minst fem år och ska på begäran kunna presenteras för den anställda eller behörig myndighet.

En nyanställd som ska vara delaktig i hantering av farligt gods ska kunna styrka sin ADR 1.3 – utbildning. Dokumentationen kan exempelvis bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett kompetensintyg hos arbetstagaren.

Krav på repetitionsutbildning

Alla utbildningar inom farligt gods ska repeteras med jämna mellanrum för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Föreskrifterna inom ADR revideras och uppdateras vartannat år och därför är det lämpligt att även ADR 1.3-utbildningen repeteras vartannat år. Arbetsgivaren ska dokumentera att den farliga gods – utbildningen har repeterats.

Undantag och lättnader

Det finns vissa undantag och lättnader som berör själva transporten av farligt gods. Vid värdeberäknad mängd, begränsad mängd och reducerad mängd, krävs inte ett fullvärdigt ADR-intyg. 

Däremot krävs fortfarande ADR 1.3 – utbildning för dessa transporter. 


Warning: A non-numeric value encountered in /home/trafikas/dulo.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/woocommerce/classes/products-renderer.php on line 83
 • Transport

  ADR 1.3

  795.00 kr
Arbete på väg

Vilket APV-steg behöver du?

Arbete på väg, APV, är uppdelat i tre steg med olika kompetenskrav. Din arbetsroll och ansvar avgör vilken kompetens du behöver. I denna artikel går vi igenom vilket steg just du behöver.

Läs mer »
Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.