Vem behöver gå Arbete på väg?

Arbete på väg, APV, är en kompetens som behövs när du befinner dig på en vägarbetsplats. I denna artikel går vi igenom vem som behöver utbilda sig inom Arbete på väg.

Om du ska befinna dig på en vägarbetsplats behöver du vara utbildad inom Arbete på väg. Det är Trafikverket som ställer krav på att de entreprenörer och konsulter som anlitas genom kontrakt, till exempel offentliga upphandlingar, har personal med den kompetens som framgår i kontraktet. Dessa kompetenskrav måste vara uppfyllda innan de påbörjar sitt arbete.

Läs mer om våra APV – utbildningar.

Syftet med APV – utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med vägarbeten och bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för allmänheten.

Du kan läsa mer på Trafikverkets hemsida.

Kompetenskrav i olika steg

Kompetenskraven inom Arbete på väg är uppdelade i tre steg, steg 1-3, och varje steg innehåller olika krav beroende på vilken arbetsuppgift eller roll som du utför. Steg 1 är det lägsta kompetenskravet.

Steg 1: Grundläggande APV
Steg 2: Kompetenskrav APV utförare
Steg 3: Kompetenskrav APV styra och leda

Inom dessa steg finns flera nivåer, till exempel APV steg 1.1, APV steg 1.2 och APV steg 1.3. Läs mer om vilka steg du behöver för just din arbetsroll.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är helt teoretisk och lägger stort fokus på säkerhetshöjande åtgärder, både för dig som arbetare men också för passerande trafikanter.

Certifiering för APV steg 1 sker av externa utbildare, så som Trafika, och är en smidig process. Utbildning och certifiering kan ske samma dag.

Certifiering för APV steg 2 och 3 sker i huvudsak av Trafikverket själva. Detta innebär att du måste genomföra ett certifieringsprov på något av Trafikverkets Förarprovskontor. För APV steg 2.3 måste personen klara ett prov förrättat av Sveriges Branschföreningen för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV) eller motsvarande.

Dokumentation

Det måste finnas dokumentation på att personalen uppfyller de kompetenskrav som ställs. För APV steg 1 krävs det att arbetsgivaren har dokumentation som kan presenteras för den anställda eller behörig myndighet. 

För APV steg 2 och 3 så registreras kompetensen i systemet ID06. Både företaget och personalen behöver alltså vara anslutna till ID06 och ha aktiva kort för att kunna bli certifierade.

Krav på repetitionsutbildning

All kompetens inom Arbete på väg måste repeteras, annars blir certifikatet ogiltigt. För APV steg 1 väljer arbetsgivaren själv hur ofta personalen ska förnya sina kunskaper. Vi rekommenderar att årligen repetera APV steg 1 eftersom den innehåller grundläggande information om risker och säkerhet.

Certifikaten inom APV steg 2 och 3 ska förnyas med 4 års mellanrum med ett nytt certifieringsprov hos Trafikverket.

Undantag och lättnader

Det finns varken undantag eller lättnader när det kommer till statliga eller kommunala vägarbeten. Det ställs alltid någon form av kompetenskrav, oavsett vilken roll du har på vägarbetsplatsen.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/trafikas/dulo.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/woocommerce/classes/products-renderer.php on line 83
  • Arbete på väg

    APV 1.1

    495.00 kr
Arbete på väg

Vilket APV-steg behöver du?

Arbete på väg, APV, är uppdelat i tre steg med olika kompetenskrav. Din arbetsroll och ansvar avgör vilken kompetens du behöver. I denna artikel går vi igenom vilket steg just du behöver.

Läs mer »
Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.